Ανακοίνωση για τις αλλαγές στη διεξαγωγή του τελικού